Samarbeten

Fritidsbanken har många samarbetspartners, men inga sponsorer. Lokalt samverkar vi exempelvis med idrotts- och friluftsföreningar, idrottsförbund, andra organisationer och näringslivet. Nationellt får vi ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet, Kronprinsessparets stiftelse, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, Stiftelsen Frimurare Banhuset, samt donationer från privatpersoner och företag. Många av våra samarbeten är helt utan ekonomisk inblandning, utan handlar om att vi gemensamt ska bidra till ökad fysisk aktivitet på ett hållbart sätt.

Specialidrottsförbund

Fritidsbanken samarbetar med flertalet specialidrottsförbund. Syftet är att öka intresset för respektive idrott och att öka medvetenheten om Fritidsbanken hos förbundens föreningar och deras medlemmar. Här kan du läsa mer om förbunden.

Svenska Castingförbundet
Casting kan enklast beskrivas som ”fiske på land” där det handlar om precision eller längd och där man använder flug- eller kastspö med en tyngd istället för ett fiskedrag. Idag kan du låna castingutrustning på ca 10 fritidsbanker i landet och antalet ökar hela tiden. Vår personal har dessutom fått en utbildning så att vi kan hjälpa dig som låntagare att komma igång. Läs mer på vår sida om Casting.

Svenska Curlingförbundet
Man kan väl inte låna curlingstenar och kvastar på Fritidsbanken? Nej, men vi älskar curling och vill gärna inspirera våra låntagare att prova. Något som däremot går att låna på några fritidsbanker är ett sk ”Floorcurling-set”. Floorcurling går att spela var som helst där man har en plan yta och består av ett portabelt mål och stenar på hjul. I övrigt är principen densamma som curling på is.

Svenska Skolidrottsförbundet
Skolidrottsföreningar är barn och ungdomars egna föreningar. De drivs av barnen själva, med hjälp av vuxenstöd, och bestämmer vilka idrotter och aktiviteter som föreningen ska syssla med. Idag finns det närmare 1000 skolidrottsföreningar och genom vårt samarbete kan vi bidra till att det finns den utrustning som krävs och att elever som provar på idrotter genom sin skolidrottsförening också får möjlighet att låna utrustning på sin fritid.

Svenska Bågskytteförbundet
Bågskytte har funnits som idrottsgren ända sedan medeltiden och i Sverige bildades den första bågskytteklubben för snart hundra år sedan. Genom vårt samarbete med Svenska Bågskytteförbundet vill vi väcka intresse kring den här anrika idrotten och inspirera folk att prova. Eftersom det finns risker vid felaktig hantering av pilbåge så kommer vi i första hand att köra bågskytte på utvalda evenemang ihop med instruktör och hjälpa dem som vill prova på i mer organiserad form.

Svenska Triathlonförbundet
Triathlon består av tre grenar som utförs i en följd – simning, cykel och löpning. En perfekt motionsform för både barn och vuxna som ger en allsidig träning och bra uthållighet. Det finns ca 250 triathlonföreningar och tillsammans med dem vill Fritidsbanken öka kunskapen om idrotten och bidra till att fler provar triathlon. Vi kommer även att samarbeta i våra respektive arvsfondsprojekt Parateket och Triathlon för alla där målgruppen är personer med funktionsnedsättning.

Finansiärer

Fritidsbanken Sverige finansieras med bidrag från olika parter. Bidragen gör att vi kan fortsätta arbetet med att etablera nya fritidsbanker och vidareutveckla dem som redan finns. Fritidsbanken Sveriges kansli arbetar bland annat med strategi, kommunikation, event, PR, Public Affairs, medlemsstöd, IT-stöd och varumärkesutveckling.

Riksidrottsförbundet
Idrottsrörelsen är viktig för Fritidsbanken och Riksidrottsförbundet (RF) har stöttat oss ekonomiskt sedan 2016. Det finns flera kopplingar mellan Fritidsbanken och Idrottens utvecklingsresor i Strategi 2025, vilket gör det relevant för RF att stödja Fritidsbanken. Samarbetet sker också regionalt på distriktsidrottsförbunden där anställda arbetar aktivt för Fritidsbankens utveckling och koppling till idrottsföreningar.

Kronprinsessparets Stiftelse
I samband med sitt bröllop 2010 startade Kronprinsessparet sin stiftelse som arbetar med att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga. Fritidsbanken har fått stöd från stiftelsen vid tre tillfällen, 2018, 2019 och 2021 och Kronprinsessparet har besökt Fritidsbanken vid två tillfällen. Vi delar Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels starka engagemang för allas lika rätt till en aktiv livsstil och ett minskat utanförskap. Därför är vi glada och stolta över stiftelsens stöd och engagemang för Fritidsbanken.
Läs mer på Kronprinsessparets stiftelses sida om anslag

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF)
SCIF bildades 1897 och låg bakom Sveriges ansökan om de olympiska spelen i Stockholm 1912, samt byggandet av Stockholms Stadion. Idag arbetar SCIF med att främja idrotten, bl a genom att på olika sätt redovisa idrottens historia. Fritidsbanken får ekonomiskt stöd från SCIF för att fler ska få möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter och engagera sig i föreningslivet.

Region Värmland
Fritidsbanken Sverige har ett IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) med Region Värmland med syftet att utveckla fritidsbankerna i Värmland, som idag är enda regionen med fritidsbanker i samtliga kommuner.

Allmänna Arvsfonden
Med hjälp av finansiering från Arvsfonden genomförs just nu projektet ”Parateket”, som syftar till att tillgängliggöra fritidshjälpmedel och parasportutrustning på landets fritidsbanker. Fritidsbanken är till för alla, men tyvärr saknas ofta specialanpassad utrustning för personer med funktionsnedsättning. Det vill vi råda bot på och under projektet ska en kartläggning göras över befintlig utrustning, var den finns, vilka som äger den och om den skulle kunna lånas ut genom Fritidsbanken.
Läs mer om projektet här
Arvsfondens projektsida